Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุนจำนวน 10,000 บาท ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุนจำนวน 10,000 บาท ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดหาชุดสวมใส่สำหรับแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา ให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนของจังหวัดบุรีรัมย์ มีชุดสวมใส่ที่เหมาะสมสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ