Back

โครงการพัฒนาสุดยอดผู้นำ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเข้มแข็ง ปีที่ 9 "เดินหน้าสู่การผลิตอ้อย...แบบก้าวกระโดด"

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (BRD) บริษัทในเครือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการพัฒนาสุดยอดผู้นำ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเข้มแข็ง ปีที่ 9 "เดินหน้าสู่การผลิตอ้อย...แบบก้าวกระโดด" เมื่อวันที่ 8-13 กันยายน 2562 จำนวน 2 รุ่น 600 คน ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี นำทีมโดย คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ และนายดร สีโสภา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุดยอดผู้นำ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเข้มแข็ง "เดินหน้าสู่การผลิตอ้อย...แบบก้าวกระโดด" โดยเป้าหมายในปีนี้มุ่งเน้นให้ผู้นำพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม และตัวแทนชาวไร่อ้อยรางวัลผลผลิตสูงประจำเขตฯ เสริมศักยภาพการผลิตอ้อยแบบก้าวกระโดด เพิ่มผลผลิตเป็น 2 เท่า!! ด้วยกิจกรรมแห่งความสุข เพิ่มองค์ความรู้ด้านวิชาการ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่จะผลักดันงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี