Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือฯ จัดกิจกรรมคืนความรู้สู่เยาวชนและอาหารกลางวัน ครั้งที่ 4 ในสถานศึกษา ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงาน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือฯ จัดกิจกรรมคืนความรู้สู่เยาวชนและอาหารกลางวัน ครั้งที่ 4 ในสถานศึกษา ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เกิดความสัมพันธ์อันดีของพนักงานภายในองค์กร พร้อมมอบองค์ความรู้ไปสู่สถาบันการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาโครงสร้างความรู้ความสนุกเพลิดเพลินในด้านสาขาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นนั้น ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในกิจกรรมประกอบไปด้วยการให้ความรู้กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และกระบวนการผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวโรคระบาดที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน ให้ความรู้เรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย พร้อมได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน “น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน และสังคม”