ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
5.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.05 (-0.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 172,200
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.35 - 5.50