ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
2.94
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.04 (-1.34%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 176,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.92 - 3.00