ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.80
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 41,600
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.76 - 3.80