ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
2.82
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.06 (2.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 23,156
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.78 - 2.86
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 4.92
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2.80 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2.82 / 200