ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
2.94
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.04 (-1.34%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 176,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 518,616
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.92 - 3.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 6.15
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2.92 / 148,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2.94 / 8,200