ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
5.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.05 (-0.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 172,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 929,790
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.35 - 5.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.35 - 7.45
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5.35 / 14,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5.40 / 47,000