กลับ

ชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์รับอ้อยพันธุ์ดี่

นายพิชัย ตั้งชัยชนะอนันต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ซ้ายสุด ) มอบอ้อยพันธุ์ดีให้กับ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หลังนำคณะจาก สอน. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบอ้อยพันธุ์ดีและอบรมให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา