กลับ

BRR ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายเอกอนันต์ ศรีจุลพงศ์ ปลัดอำเภอคูมเอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ร่วมกับบริษัทในเครือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงประทานในปี 2558 ว่า "ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล" พร้อมกันนี้ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสฤษดิ์ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุนให้แก่นักเรียน โรงเรียนสาวเอ้ โรงเรียนหินเหล็กไฟ โรงเรียนคูบอนและโรงเรียนสระปะคำ ด้วย