กลับ

BRR เพื่อชุมชนและลูกหลาน

ด้วยปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเยาวชนและชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ได้มอบเงินสนับสนุนพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำมูลค่ารวม 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนสระปะคำถาวร ตำบลหินเหล็กไฟ. อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องกรองน้ำเป็นหนึ่งในงานดูแลชุมชนที่ BRR ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง