กลับ

สนับสนุนเทียนพรรษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมอบเทียนพรรษาแก่เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ