กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ได้ดำเนินการเปิดหีบฤดูกาลผลิต ประจำปี 2559/60

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ได้ดำเนินการเปิดหีบฤดูกาลผลิต ประจำปี 2559/60 ขึ้นในวัน 8 ธันวาคม 2559 โดยได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเปิดหีบฤดูกาลผลิต ประจำปี 2559 โดยมีคุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกรรมการบริหาร แขกผู้มีเกียรติ และพนักงานในกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ทุกคน มาร่วมในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคล ขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้