กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับ ท่านอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับ ท่านอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่าน พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ. 26 บุรีรัมย์ ท่าน พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์และพบปะชาวไร่อ้อย เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งอ้อย อีกทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับกฎข้อบังคับในการขนส่งและบรรทุกอ้อยส่งโรงงานน้ำตาล ในช่วงฤดูการหีบอ้อย ปีการผลิต 2559/60 เพื่อให้ชาวไร่อ้อยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเกิดความสะดวกของผู้สัญจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน