กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมานจำนวน 20,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมานจำนวน 20,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อในการต่อเติมที่นั่งรับบริการ เพื่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการทั้งประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ