กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 "

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 4" จำนวน 15,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนยากจน ที่มีความประพฤติดี ที่มีบ้านสภาพชำรุดทรุดโทรมหรือไม่มั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิต เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนและเยาวชน ประชาชน สนใจการออกกำลังกาย โดยการเดิน-วิ่ง เพื่อสร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ