กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับชุมชนบ้านสาวเอ้ และชุมชนโนนเต่าทอง ร่วมทำบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับชุมชนบ้านสาวเอ้ และชุมชนโนนเต่าทอง ร่วมทำบุญประเพณีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 น้ำตาลบุรีรัมย์ร่วมสมทบทุน เงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนในการสร้างพระประธานองค์ใหญ่ หน้าศาลาการเปรียญวัดบ้านสาวเอ้ และจัดทำโรงทานอาหารเช้าสำหรับผู้มาร่วมงาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและสืบสานประเพณี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยให้คงอยู่สืบไป