กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร ได้ทำพิธีบวงสรวงพระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงงาน

วันนี้ 23 พ.ย.62 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร ได้ทำพิธีบวงสรวงพระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน นักธุรกิจชาวไร่อ้อย ตลอดฤดูกาลผลิตอ้อย 62/63