กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทในเครือฯ จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทในเครือฯ จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ซึ่งมีกิจกรรมนิทรรศการด้านความปลอดภัย กิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อลดพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเพิ่มพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน และส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้เป็นนิสัยทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น